Çalışma Saatleri : 08:00 - 17:30
TAAHHÜT & OTOMASYON

Şalt Otomasyon, elektrik-elektronik sistemler konusunda proje, mühendislik, taahhüt hizmetleri vermektedir. Kurulduğu günden beri müşterilerine sağladığı kaliteli ve güven esasına dayanan çalışma prensibiyle hızla büyümekte, tedarikçi çözüm ortaklarının son teknoloji, kaliteli ürün ve sistemleri ile taahhütlerini zamanında yerine getirmektedir.

Firmamız bütçe analizleri ile desteklenmiş kaliteli standart normlarda ve teknolojik yeniliklere uygun ürün seçimi, malzeme temin ve montaj süresinin inşaat iş programlarına uygunluğu, çevre ve diğer sistemlere uyumluluk ile toplam kalite esasına dayalı çalışma hizmetlerini müşterisine sunarak yapılacak elektrik sistemlerinin yatırım maliyetlerinde uzun vadede kazançlı çıkmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Endüstride kolay ve güvenilir üretim ve yönetimi, temelde prosesin doğru işletilmesi ve her adımda kontrol edilmesiyle mümkündür. Otomatik kontrolün endüstride ilk yerleşmeye başladığı tarihte pek çok sistem rölelerle veya özel olarak tasarlanmış elektronik kartlarla kontrol ediliyordu. Bu sistemlerin çok maliyetli olması yanında karmaşık yapısı, arıza takibinin zorluğu ve yeni teknolojik gelişmelere açık olmaması gibi daha bir çok sorunu da beraberinde getirmekteydi.

Bunlar teknolojinin hızına ayak uyduramayan sistemlerdi. Yedek parça bulamadığı için çöpe atılan sistemler, her biri otomatik çalıştığı halde birbirinden habersiz ve kontrolsüz çalışan makine grupları, işletmeleri büyük maliyet gerektiren yeni arayışlara sürüklemekteydi. Ancak teknolojideki bu gelişmeler o kadar hızlı ki, siz daha sorunun cevabını düşünürken sisteminiz demode olabilir. Bunun için yapılması gereken anlayacağınız gibi daha başlangıçta en iyi kararı verebilmektir.

Firmamız Mikro Sistem Partneri olarak Siemens ürünleri ile otomasyon projeleri üretmektedir. Bu çerçevede S7-200, S7-300, S7-400 PLC’ leri, operatör panellerine program yazıp test ederek yerinde devreye alma ve müşteri isteklerine göre yerinde son düzeltmeleri yaparak sorunsuz çalışacak sistemler teslim etmektedir.

Taahhüt işleri her safhasında kontrol edilerek yanlış ve kalitesiz imalat önlenmekte, ayrıca tesisatın yangına karşı önlemi alınmış, fonksiyonel, sağlam, kalıcı ve estetik olmasına büyük önem verilmektedir.

Taahhüt çalışmalarında çevresel kirlilik yaratmama, iş güvenliğine dikkat etme prensibi mevcut olup zaman zaman yapılan şirket içi eğitim çalışmaları ile iş güvenliği, çevre koruma, kalite konularında tesisat ekiplerine eğitim verilmektedir.

Firmamız periyodik olarak düzenlediği sosyal gezi ve faaliyetlerle çalışanlarının motivasyonunu üst seviyede tutmaya çalışmaktadır.

Topraklama, elektrikli cihazların herhangi bir elektrik kaçağı tehlikesine karşı gövdelerinin bir iletkenle toprağa gömülü vaziyetteki "topraklama" sistemine bağlanması yöntemi. Böylece cihazda elektrik kaçağı varsa, dokunduğumuzda elektrik akımı bizim üzerimizden değil, direnci daha az olan toprak hattı üzerinden geçer ve çarpılma tehlikesi ortadan kalkmış olur.

Yapımını üstlendiğimiz işlerde, daha temel aşamasında, gerekli hesaplamaları yaparak, en uygun topraklama iletken kesitini, iletken uzunluğunu ve ne sıklıkta topraklama kazığı çakılmalı önceden belirliyoruz ve bunu projeye aktarıyoruz. Temel demir donatısı tamamlandığında iletkenleri uygun kroşelerle demir donatıya tespitliyoruz. Projesine uygun noktalardan kazık bağlantısı için uçlar çıkarıyoruz ve ilerleyen aşamada çakılan kazıklara topraklama iletkenini bağlıyoruz. Topraklama direnci ölçüm cihazı ile ölçüm alıp, raporlayarak müşteriye sunuyoruz.

Paratoner veya yıldırımsavar, bir yapıyı veya yükseltiyi olası yıldırım hasarlarından koruma amaçlı tasarlanan metal (genellikle bakır) iletken uzun direktir.

Yıldırımlar çarpacağı bölgedeki en yüksek ve sivri uca çarpma eğilimi göstermektedirler. Paratonerler bu nedenle korunması gereken yapı veya nesne üzerinde kolonlar ya da sağlam sırtlar boyunca yerleştirilir ve düşük elektrik empedanslı iletkenlerle topraklama sağlanır. Paratoner direği ve bununla ilişkili topraklama iletkenleri, akımı yapının iletken olmayan kısımlarından yönlendirerek, en az dirençli yolu takip etmesine, çubuk ve kablolarından en az dirençli bir şekilde geçmesine izin verdiği için koruma sağlar.

Busbarlar, kablo dışında, bakır ya da alüminyum baraların, izole edilerek paketlenmiş şekilde, belirli aralıklarda güç çıkışı almaya müsait pencereleri bulunan, standart boylarda, modüler ve kompakt enerji taşıma yapılarıdır. Günümüzde bir çok tesiste görmek mümkündür. Endüstriyel tesislerde özellikle makina parkının geniş olduğu tesislerde enerji dağıtımını busbar ile yapmak, daha uygun fiyatlı yatırım maliyeti gerektirir, makina yerleşimlerinin değişmesi durumunda taşıma yapmanızı kolaylaştırır, modüler yapısından dolayı kolay montaj imkanı sağlar, temiz, düzgün estetik bir enerji dağıtım sistemi kurulmuş olur.

25A' den 6300A ' e kadar bir çok akım aralığında ürün bulmak mümkündür. Aydınlatmadan priz sistemlerine, makina elektrik beslemesine, trafo ana dağıtım panosu arası güç taşımaya kadar kablonun yerini almıştır. Çıkış kutuları içerisine istenildiği gibi sigortalı yük kesici ya da termik manyetik şalter takılabilmekte, bu kutularda akım trafosu ve enerji analizörü montajlanarak, enerji izleme sistemlerinin temelini oluşturabilmektedir. Aydınlatma busbarları içerisinde, aydınlatma otomasyonunun  temelini oluşturan dali bus hatları, acil kitli armatürler için ACK faz hattı da taşınarak aşırı kablo kullanımının da önüne geçilmektedir.

Proses otomasyonu, bir otomasyon sisteminde; sistemin tek merkezden kontrolü ve takibi, verilerin kaydedilmesi ve bu verilerin işlenmesiyle sistemin kontrolünde ve üretim planlamasında yapılacak değişikliklerin sağlanmasıdır. Supervisory Control And Data Acquisition kelimelerinin ilk harfleri ile oluşturulan SCADA; “Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama” sistemi olarak adlandırılmaktadır. SCADA sistemleri geniş alana yayılmış tesislerin tek bir merkezden, farklı bilgisayar, cep telefonu veya tablet gibi iletişim cihazlarla izlenebildiği bir sistemdir ve temel olarak bir yazılımdır. Tek bir cihazdan kullanılabileceği gibi ağ bağlantılarıyla birden fazla bilgisayar ve taşınabilir cihazla kontrol ve izleme yapılabilir.

Şalt Otomasyon olarak, uzun yıllardır farklı sektörlerde un fabrikaları, çelik silo tesisleri, yem fabrikaları, çimento fabrikaları, paketleme üniteleri, kazan daireleri, ısıtma-soğutma-havalandırma sistemleri, atık ve temiz su arıtma tesisleri, güneş-biyogaz-biyokütle enerji santralleri, daldırma galvaniz tesisleri, PCC tesisleri, sandwich panel tesisleri gibi kimyasal ağırlıklı ve benzeri bir çok prosesler için Otomasyon ve Scada Sistemleri kurmaktayız.

 

Büyük küçük bir çok işletmede, işletmenin verimli, sağlıklı ve düzgün bir şekilde çalışması en önemli konudur. Bunu sağlayabilmek ya da kontrol altında tutabilmek hiç te kolay değildir. Tam bu noktada insan faktörünün olduğu her alanda hataların oluşması kaçınılmaz olmaktadır. İş kazaları, yangın, hırsızlık, hatalı imalatlar gibi zarar ziyan meydana gelmektedir. İşte bu noktada, sıkıntıları ortadan kaldıracak, Zayıf Akım Sistemleri olarak nitelendirdiğimiz bu grupta Kamera Sistemleri, Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri, Network Sistemleri, Personel Takip Sistemleri devreye giriyor.

Kısaca bahsedecek olursak;

Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri; olası bir yangını başlangıç anında tespit ederek uyarı elemanları ile ilgili birimlere müdahale şansı sağlayan, söndürme sistemlerini değişik algılama elemanları aracılığıyla ikaz etmek suretiyle, tehlikeli olabilecek birimleri devre dışı bırakarak yerleşkenin tahliyesi için süre kazandıran sistemler bütününe verilen isimdir. Birbirinden değişik algılama elemanları ile, her uygulama için çözüm üretmenin mümkün olduğu yangın alarm sistemleri, ev, ofis, fabrika, alışveriş merkezleri, okullar, hastaneler ve tüm benzer alanlarda kullanılmaktadır.

Kamera Sistemleri; güvenlik gibi hassas bir konuda, günümüzde çözümlerin en başında gelen güvenlik kamera sistemleri ile yaşam alanlarımız sürekli kontrolümüz altında tutulabiliyor. Gözümüzün arkada kalmamasını sağlayan bu sistemler sayesinde herhangi bir arıza durumu, iş kazası, trafik kazası, operatör hatası, yangın, doğal afetlerden kaynaklanabilecek sıkıntılar ya da adli vakaların tespitinde, önlenmesinde ve suçun caydırılmasında araç olarak kullanılmaktadır.

Güvenlik Sistemleri; daha çok hırsızlık, sabotaj ya da özel yaşamın ihlali gibi problemleri ortadan kaldırmak amacıyla, müstakil olarak ya da yukarıda sözüne ettiğimiz Yangın İhbar Sistemleri, Kamera Sistemleri ve Özel Güvenlik Birimleri ile entegre çalışabilen akıllı sistemlerdir.

Peronel Takip Sistemleri; PDKS olarak bilinen bu sistemler, işletmelerin personel yönetimini kolaylaştırmak amacıyla kullandıkları cihaz ve yazılımlardan oluşmaktadır. Cihazlar ve yazılımlar vasıtasıyla yöneticiler, muhasebe ve insan kaynakları departmanları personellerin giriş-çıkış takiplerini kolayca yönetebilmektedir. Özellikle kalabalık personele sahip işletmelerde hangi çalışan kaçta giriş-çıkış yapmış, ne zaman mola vermiş, hangi gün izinliymiş, ne kadar ekstra mesai yapmış gibi bilgiler bu şekilde kolayca kontrol altında tutulmaktadır.

Enerji giderlerini sabit ve değişmez bir maliyet olarak kabullenmek yaygın bir kanı. Enerji maliyetlerini düşürmek, enerji yönetimi ile mümkündür. Doğru enerji yönetiminin başlangıç noktasını ise enerji izleme oluşturur. Ölçülemeyen şey yönetilemez. Özellikle büyük tüketim gücüne sahip tesislerde elektrik, su, yakıt, sıcak su, buhar ve basınç gibi enerjileri kullanarak çalışan cihazların ve birimlerin tüketim miktarlarını izlemek, enerji tüketimini etkileyen faktörleri ortaya çıkarmayı ve sağlanan iyileştirmelerin etkisini tespit etmeyi sağlar. Enerji izleme aşağıdaki maddelerde tüketiciye yarar sağlar:

1. Aşırı enerji tüketimini/üretimini saptayabilmek ve nedenini belirleyebilmek

2. Tüketimin/Üretimin beklenenden daha yüksek veya daha düşük olduğu durumları tespit edebilmek

3. Gereksiz/boşa enerji harcanan alanları teşhis edebilmek

4. Enerji tüketim/üretim eğilimlerini günlük, haftalık, mevsimsel veya operasyonel kapsamda görselleştirebilmek

5. Enerji yönetim programları için performans hedefleri geliştirebilmek

6. İşletmede gerçekleştirilecek değişiklikleri planlarken gelecekteki enerji kullanımını ve maliyetleri belirleyebilmek

7. Yapılan değişimlerin enerji verimliliğini nasıl etkilediğini gözlemleyebilmek

Enerjinin doğru şekilde taşınması, elektrik tesislerinin en hayati konularından biridir. Herhangi bir kuruluşta, makina ya da ekipmanın, elketriksel gücüne göre belirlenmiş, uygun akım taşıma kapasitesinde, gerilim düşümü yaşamadan, iş güvenliği zafiyetine neden olmadan, ya da makinanın hareketli aksamlarına engel teşkil etmeyecek şekilde elektrik altyapısı tesis edilmelidir.

Firmamız teknik personelleri, bu doğrultuda doğru projelendirme, gerçek hesaplamalar, imkan varsa yerinde ölçümler almak suretiyle, en sağlıklı altyapıyı hazırlamaktadır. Bu kapsamda, akım hesabı, akım taşıma kapasitesine uygun kablonun seçimi, bu kesite göre gerilim düşümü hesabı, elektromanyetik parazitler ve harmoniklerin olumsuz etkileri, teknik şartname ve uluslararası standartların belirlediği kaideler göz önünde bulundurularak yeterli genişlikte, yeterli havalandırma koşullarını sağlayabilecek yapıda kablo tavası montajlarımızı gerçekleştirerek, kabloları çekmekteyiz.

Kablolar uygun aralıklarda sabitlenir, iletken cinsine göre bakır kablolar için bakır, alüminyum kablolar için bimetal kablo pabuçları son teknoloji şarjlı, otomatik torklu, hidrolik pabuç sıkma penseleriyle sıkılır. Kablo pabucuna uygun ısı büzüşmeli makaronlarla izolasyon sağlanır. Her kablo etiket makinaları ile projesine uygun olarak etiketlenir. Tüm bağlantılarda pabuç delik ölçüsüne uygun norm civatalar kullanılarak, tork aletleri ile bağlantının teknik tablolardaki torkla sabitlenmesi yapılır. Böylece daha uzun ömürlü, sağlıklı bir çalışma sağlanır.

Müşterilerimizin enerji talebi doğrultusunda, ihtyacı karşılayacak kapasiteye uygun trafo merkezleri tesis etmekteyiz. Bu kapsam, güç tayininin yapılması, enerji vermeye yetkili dağıtım şirketleri ile görüşmeler, alınacak enerji müsaadesi doğrultusunda projelerin çizilmesi, onaylatılması, keşif listelerinin hazırlanması ve fiyatlandırma hizmetleri ile başlar, malzeme temini, montaj ve devreye alma ile son bulur. Bu doğrultuda tedariğini yaptığımız başlıca ürünler aşağıda sıralanmıştır.

Hava ya da Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı, Metal Clad Orta Gerilim Hücreleri,

Yağlı ve Kuru Tip Transformatörler,

Monoblok ve Prefabrik Köşkler, 

Enerji Scadası, Yük Alma, Yük Atma İşleri,

OG Kompanzasyon Sistemleri,

Nötr Dirençleri,

Orta Gerilim Sulu Yol Verici Sistemleri,

Yüksek Gerilim Kabloları,

Aydınlatma, endüstriyel tesislerde, çalışanın ruhsal olarak doğrudan performansı ile bağlantılı olduğundan, üretim verimliliğinde temel faktörlerden biridir. Firma olarak, Aydınlatma Busbar Sistemleri, Dahili Ortam Aydınlatmaları, Çevre ve Sokak Aydınlatmaları, Alan-Yol-Köprü-Tünel Aydınlatmaları, Ex-proof Aydınlatma, Dekoratif Aydınlatma ve Bina Otomasyonu kapsamında kullanılan Aydınlatma Otomasyon Sistemleri anahtar teslim yapmaktayız.

Müşterilerin istekleri doğrultusunda, Dialux veritabanından uygun aydınlık şiddetini sağlayacak, çalışma ortamının zorlu koşullarına dayanabilecek, kalite ve fiyat performansı açısından en doğru ürün seçimini gerçekleştirmekteyiz. Bazı durumlarda, eski model, ışık verimi çok düşük, elektrik tüketimi çok fazla olan tesislerde de ilgili hesaplar yapılarak retrofit çalışmaları da yapmaktayız.

Referanslar

Size daha iyi bir hizmet deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz. X